# Hướng # dẫn # cách # đếm # số # ngày # thứ # bảy # chủ # nhật # trong # một # khoảng chừng # thời # gianChia sẻ bài viết này :
Bạn có biết trong quý 1 của năm 2019 có bao nhiêu ngày thứ bảy, bao nhiêu ngày chủ nhật không ? Để vấn đáp thắc mắc này hoàn toàn có thể bạn sẽ phải mở lịch ra để đếm. Tại sao không thao tác này một cách tự động hóa trong Excel nhỉ ? Hãy cùng Học Excel trực tuyến tìm hiểu và khám phá công thức đếm số ngày thứ bảy, chủ nhật trong một khoảng chừng thời hạn nhé .

Ví dụ để xét khoảng thời gian từ ngày 01/01/2019 đến ngày 12/01/2019, chúng ta có thể đặt 2 giá trị ngày vào các ô B1 và B2 như sau:

Hướng dẫn cách đếm số ngày thứ bảy, chủ nhật trong một khoảng thời gian

Dùng hàm Netwworkdays.INTL để đếm số ngày có trong khoảng thời gian bất kỳ

Hàm NETWWORKDAYS.INTL là hàm dùng để tính số ngày thao tác trong tuần, trong đó loại trừ những ngày nghỉ. Cấu trúc của hàm này như sau :
= NETWORKDAYS.INTL ( start_date, end_date, [ weekend ], [ holidays ] )
Trong đó :

  • Start_date là ngày bắt đầu (hay Từ ngày)
  • End_date là ngày kết thúc (hay Đến ngày)
  • Weekend: ngày nào là ngày nghỉ, ngày nào là ngày làm việc.
  • Holidays: ngày nghỉ lễ (nếu có) xen giữa trong khoảng thời gian Từ ngày… Đến ngày…

Đối tượng Weekend được trình diễn bằng chuỗi 7 số lượng, trong đó :

  • Mỗi 1 con số được biểu diễn cho 1 ngày trong tuần, tính từ thứ 2
  • Tại mỗi vị trí ngày tương ứng, nếu chọn số 1 thì là Ngày nghỉ tuần, chọn số 0 là Ngày làm việc

Để đếm số ngày thứ 7 trong khoảng chừng thời hạn trên, ta hoàn toàn có thể coi trong tuần chỉ thao tác vào thứ 7, còn các ngày khác đều là ngày nghỉ. Do đó ta có chuỗi số như sau :

Hướng dẫn cách đếm số ngày thứ bảy, chủ nhật trong một khoảng thời gian

Công thức tại ô B4 = NETWORKDAYS.INTL ( USD B USD 1, USD B USD 2, ” 1111101 ″ )
Kết quả thu được là 2 ngày
Với ngày chủ nhật ta có :

Hướng dẫn cách đếm số ngày thứ bảy, chủ nhật trong một khoảng thời gian

Công thức tại ô B5 = NETWORKDAYS.INTL ( USD B USD 1, USD B USD 2, ” 1111110 ″ )
Kết quả thu được là 1 ngày
Như vậy chỉ cần đổi khoảng chừng thời hạn bất kể trong ô B1 và B2 là tất cả chúng ta đã có được tác dụng như ý muốn rồi .
Nếu bạn muốn tính cho ngày khác trong tuần, chỉ cần đổi vị trí số 0 tương ứng cho ngày đó .

Hướng dẫn cách đếm số ngày thứ bảy, chủ nhật trong một khoảng thời gian

Ví dụ đếm số ngày thứ 7 và số ngày chủ nhật trong nửa đầu năm 2019
Để khám phá thêm về các hàm giải quyết và xử lý thời hạn trong Excel, mời các bạn khám phá các bài viết :
Cách tính thời hạn trong Excel – chênh lệch thời hạn, cộng / trừ thời hạn
Hàm thời hạn thông dụng trong Excel

Định dạng thời gian trong Excel & cách sử dụng hàm NOW và TIME để chèn thời gian

Hàm DATEDIF, tính khoảng chừng thời hạn giữa 2 thời gian trong Excel

Chia sẻ bài viết này :

Đánh giá bài viết