Một Số Phương Trình Hóa Học Lớp 10 Hk2 Đầy Đủ, Tài Liệu Các Phương Trình Hóa Học Lớp 10 Hk2

Các chuỗi phản ứng hóa học lớp 10

Chuỗi phản ứng hóa học lớp 10 Chương Halogen được lingocard.vn biên soạn là chuỗi các phản ứng hóa học 10, giúp các bạn học viên rèn luyện với các phương trình từ đó ghi nhớ các đặc thù, công thức hóa học một cách nhanh nhất. Mời các bạn tìm hiểu thêm .

Hoàn thành sơ đồ phản ứng

Bài 1: Viết các phương trình phản ứng xảy ra cho các sơ đồ sau:

a. HCl → Cl2 → FeCl3 → NaCl → HCl → CuCl2 → AgCl

b. KMnO4 → Cl2 → HCl → FeCl3 → AgCl→ Cl2→ Br2 → I2

c. KMnO4 → Cl2 → HCl → FeCl2 → AgCl → Ag
d. HCl → Cl2 → FeCl3 → Fe ( OH ) 3 → Fe2 ( SO4 ) 3
e. HCl → Cl2 → NaCl → HCl → CuCl2 → AgCl → Ag
f. MnO2 → Cl2 → KClO3 → KCl → HCl → Cl2 → Clorua vôi

Đáp án hướng dẫn giải bài tập

a. HCl → Cl2 → FeCl3 → NaCl → HCl → CuCl2 → AgCl

4HC l + MnO2
*
Cl2 + MnCl2 + 2H2 O
3C l2 + 2F e
*
2F eCl3
3N aOH + FeCl3 → 3N aCl + Fe ( OH ) 3
H2SO4 + NaCl → HCl + NaHSO4
CuO + 2HC l → 2H2 O + CuCl2
2A gNO3 + CuCl2 → 2A gCl + Cu ( NO3 ) 2

b. KMnO4 → Cl2 → HCl → FeCl3 → AgCl→ Cl2→ Br2 → I2

( 1 ) 16HC l + 2KM nO4 → 5C l2 + 8H2 O + 2KC l
( 2 ) H2 + Cl2
2HC l
( 3 ) Fe2O3 + 6HC l → 3H2 O + 2F eCl3
( 4 ) 3A gNO3 + FeCl3 → 3A gCl + Fe ( NO3 ) 3
( 5 ) 2A gCl → 2A g + Cl2
( 6 ) Cl2 + 2KB r → Br2 + 2KC l
( 7 ) Br2 + 2HI → I2 + 2HB r

c. KMnO4 → Cl2 → HCl → FeCl2 → AgCl → Ag

2KM nO4 + 16HC l → 2KC l + 2M nCl2 + 5C l2 + 8H2 O
Cl2 + H2
2HC l

2HC l + Fe → FeCl2 + Cl2
FeCl2 + 3A gNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + 2A gCl + Ag
2A gCl
2A g + Cl2

d. HCl → Cl2→ FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2(SO4)3

MnO2 + 4HC l → MnCl2 + Cl2 + 2H2 O
2F e + 3C l2
2F eCl3
FeCl3 + 3N aOH → Fe ( OH ) 3 + 3N aCl
2F e ( OH ) 3 + 3H2 SO4 → Fe2 ( SO4 ) 3 + 6H2 O

e. HCl → Cl2 → NaCl → HCl → CuCl2 → AgCl → Ag

MnO2 + 4HC l → MnCl2 + Cl2 + 2H2 O
2N a + Cl2
2N aCl
2N aCl + H2SO4 → Na2SO4 + 2HC l
CuO + 2HC l → CuCl2 + H2O
CuCl2 + 2A gNO3 → Cu ( NO3 ) 2 + 2A gCl
2A gCl
2A g + Cl2

f. MnO2 → Cl2 → KClO3 → KCl → HCl → Cl2 → Clorua vôi

16HC l + 2KM nO4 → 5C l2 + 8H2 O + 2KC l + 2M nCl2
3C l2 + 6KOH → 3H2 O + 5KC l + KClO3
2KC lO3 → 2KC l + 3O2
H2SO4 + 2KC l → 2HC l + K2SO4

6HCl + KClO3 → 3Cl2 + 3H2O + KCl

Ca ( OH ) 2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O

Bài 2: Hoàn thành chuỗi phản ứng:

a. MnO2 → Cl2 → FeCl3 → Fe ( OH ) 3 → FeCl3 → AgCl → Cl2 .
Đang xem : Phương trình hóa học lớp 10 hk2
b. KMnO4 → Cl2 → HCl → CuCl2 → BaCl2 → BaSO4 .
c. NaCl → HCl → Cl2 → FeCl3 → NaCl → NaOH → NaCl → Cl2 → CaCl2 → AgCl → Ag .
d. NaCl → HCl → KCl → Cl2 → NaCl → H2 → HCl → Cl2 → CuCl2 → Cu ( OH ) 2 → CuSO4 K2SO4 → KNO3 .

Bài 3: Viết các phương trình biểu diễn dãy biến hóa sau (ghi rõ điều kiện).

b. Cl2 → FeCl3 → NaCl → Cl2 → Br2 → HBrO → NaBrO .
c. H2 → HCl → Cl2 → FeCl2 → Fe ( NO3 ) 2 → Fe ( OH ) 2 → FeSO4 → FeCl2 → AgNO3 .
Xem thêm : Top 7 Cách Tính Nhẩm Nhanh Phép Cộng, 5 Bước Dạy Trẻ Tính Nhẩm Nhanh Thần Tốc

Bài 4: Hãy biểu diễn sơ đồ biến đổi các chất sau bằng phương trình hoá học:

a. NaCl + H2SO4 → Khí ( A ) + ( B )
b. ( A ) + MnO2 → Khí ( C ) + rắn ( D ) + ( E )
c. ( C ) + NaBr → ( F ) + ( G )
d. ( F ) + NaI → ( H ) + ( I )
e. ( G ) + AgNO3 → ( J ) + ( K )
f. ( A ) + NaOH → ( G ) + ( E )

Đáp án hướng dẫn giải

A là HCl; B là Na2SO4; C là Cl2; D là MnCl2; E là H2O; F là Br2; G là NaCl; H là NaBr; I là I2; J là NaNO3; K là AgClPhương trình hóa họca. 2NaCl + H2SO4

Na2SO4 + 2HC l
b. MnO2 + 4HC l → MnCl2 + Cl2 + 2H2 O
c. Cl2 + 2N aBr → Br2 + 2N aCl
d. 2N aI + Br2 → 2N aBr + I2
e. NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl
f. HCl + NaOH → NaCl + H2O

Bài 5: Xác định A, B, C, D và hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

a. MnO2 + ( A ) → MnCl2 + ( B ) ↑ + ( C )
b. ( B ) + H2 → ( A )
c. ( A ) + ( D ) → FeCl2 + H2
d. ( B ) + ( D ) → FeCl3
e. ( B ) + ( C ) → ( A ) + HClO

Đáp án hướng dẫn giải 

a ) MnO2 + 4HC l → MnCl2 + Cl2 + 2H2 O
b ) Cl2 + H2
2HC l
c ) 2HC l + Fe
FeCl2 + H2
d ) 3C l2 + 2F e
2F eCl3
e ) Cl2 + H2O → HCl + HClO
A là HCl ; B là Cl2 ; C là H2O ; D là Fe

Bài 6:  Xác định A, B, C, D, E, F, G:

HCl + MnO2 → ( A ) + ( B ) rắn + ( C ) lỏng .
( A ) + Fe → FeCl3 .
( A ) + ( C ) → ( D ) + ( E )
( D ) + Ca ( OH ) 2 → ( G ) + ( C ) .

( F ) + ( E ) → ( C )
( F ) + ( A ) → ( D ) .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Trên đây lingocard.vn đã trình làng tới bạn đọc tài liệu : Chuỗi phản ứng hóa học lớp 10 Chương Halogen. Để có hiệu quả cao hơn trong học tập, lingocard.vn xin trình làng tới các bạn học viên tài liệu Hóa học lớp 10, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà lingocard.vn tổng hợp và đăng tải .

Xem thêm: Bài Luận Văn Về Bạo Luật Gia Đình Chọn Lọc, Tài Liệu Nghiên Cứu Bạo Lực Gia Đình Chọn Lọc

Ngoài ra, lingocard.vn đã xây dựng group san sẻ tài liệu học tập trung học phổ thông không tính tiền trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để hoàn toàn có thể update thêm nhiều tài liệu mới nhất .

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình

Điều hướng bài viết

Đánh giá bài viết