Tổng hợp 24 câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 : Ôn tập chương 2 Hàm số bậc nhất và bậc hai có gợi ý giải thuật cụ thể và đáp án, giúp những em học viên rèn luyện được kỹ năng và kiến thức phản xạ, giải đáp đúng chuẩn những bài trắc nghiệm Toán lớp 10 nhanh nhất tại đây :

Bài 1: 

Hàm số y = x2 – 6 x + 3 đồng biến trên :

Trắc nghiệm Đại số 10 Ôn tập Chương 2 (có đáp án): Hàm số bậc nhất và bậc hai

Bài 2: 

Parabol có đỉnh I ( 0 ; – 1 ) và đi qua điểm M ( 2 ; 3 ) có phương trình là :

Trắc nghiệm Đại số 10 Ôn tập Chương 2 (có đáp án): Hàm số bậc nhất và bậc hai

Bài 3: 

Tọa độ giao điểm của parabol y = x2 – 2 x – 1 và đường thẳng y = 2 x + 4 là :

Trắc nghiệm Đại số 10 Ôn tập Chương 2 (có đáp án): Hàm số bậc nhất và bậc hai

Bài 4: 

Tìm m để đồ thị hàm số y = x2 – 9 | x | cắt đường thẳng y = m tại bốn điểm phân biệt.

Trắc nghiệm Đại số 10 Ôn tập Chương 2 (có đáp án): Hàm số bậc nhất và bậc hai

Bài 5: 

Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số :

Trắc nghiệm Đại số 10 Ôn tập Chương 2 (có đáp án): Hàm số bậc nhất và bậc hai

Trắc nghiệm Đại số 10 Ôn tập Chương 2 (có đáp án): Hàm số bậc nhất và bậc hai

Bài 6: 

Cho những hình vẽ sau :

Trắc nghiệm Đại số 10 Ôn tập Chương 2 (có đáp án): Hàm số bậc nhất và bậc hai

Hình 1

Trắc nghiệm Đại số 10 Ôn tập Chương 2 (có đáp án): Hàm số bậc nhất và bậc hai

Hình 2

Trắc nghiệm Đại số 10 Ôn tập Chương 2 (có đáp án): Hàm số bậc nhất và bậc hai

Hình 3

Trắc nghiệm Đại số 10 Ôn tập Chương 2 (có đáp án): Hàm số bậc nhất và bậc hai

Hình 4 a ) Hình vẽ nào là đồ thị của hàm số y = x2 – 4 x + 3 ? A. Hình 1 ; B. Hình 2 ; C. Hình 3 ; D. Hình 4. b ) Hình vẽ nào là đồ thị hàm số y = x2 – 4 | x | + 3 ? A. Hình 1 ; B. Hình 2 ; C. Hình 3 ; D. Hình 4. c ) Hình vẽ nào là đồ thị của hàm số y = | x2 – 4 x + 3 | ? A. Hình 1 B. Hình 2 C. Hình 3 D. Hình 4

Bài 7: 

Tập xác định của hàm số Trắc nghiệm Đại số 10 Ôn tập Chương 2 (có đáp án): Hàm số bậc nhất và bậc hai là:

Trắc nghiệm Đại số 10 Ôn tập Chương 2 (có đáp án): Hàm số bậc nhất và bậc hai

Bài 8: 

Hàm số y = | x + 2 | – | x – 2 | là hàm số : A. chẵn trên R ; B. lẻ trên R ; C. không chẵn và không lẻ ; D. nghịch biến trên R.

Bài 9: 

Khẳng định nào sau đây đúng nhất ? A. Hàm số y = | x – 3 | đồng biến trên ( 3 ; + √ ) ; B. Hàm số y = | x – 3 | nghịch biến trên ( – √ ; 3 ) ; C. Hàm số y = | x – 3 | đồng biến trên ( – √ ; 3 ) ; D. Cả hai khẳng định chắc chắn A và B đều đúng.

Bài 10: 

Đường thẳng nào trong những đường thẳng sau đây song song với đường thẳng y = – 2 x ?

Trắc nghiệm Đại số 10 Ôn tập Chương 2 (có đáp án): Hàm số bậc nhất và bậc hai

Bài 11: 

Đường thẳng đi qua điểm M ( 2 ; – 1 ) và vuông góc với đường thẳng y = 50% x – 3 có phương trình là :

Trắc nghiệm Đại số 10 Ôn tập Chương 2 (có đáp án): Hàm số bậc nhất và bậc hai

Bài 12: 

Đường thẳng ( d ) với thông số góc dương, cắt trục hoành tại P ( – 3 ; 0 ) và cắt trục tung tại Q. sao cho diện tích quy hoạnh tam giác OPQ bằng 3 ( đvdt ) có phương trình là :

Trắc nghiệm Đại số 10 Ôn tập Chương 2 (có đáp án): Hàm số bậc nhất và bậc hai

Câu 13: 

Tập xác lập của hàm số là :

Câu 14: 

Hàm số y = | x + 2 | – | x – 2 | là hàm số : A. chẵn trên R ; B. lẻ trên R ; C. không chẵn và không lẻ ; D. nghịch biến trên R.

Câu 15: 

Khẳng định nào sau đây đúng nhất ? A. Hàm số y = | x – 3 | đồng biến trên ( 3 ; + √ ) ; B. Hàm số y = | x – 3 | nghịch biến trên ( – √ ; 3 ) ; C. Hàm số y = | x – 3 | đồng biến trên ( – √ ; 3 ) ; D. Cả hai chứng minh và khẳng định A và B đều đúng.

Câu 16: 

Đường thẳng nào trong những đường thẳng sau đây song song với đường thẳng y = – 2 x ?

Câu 17: 

Đường thẳng đi qua điểm M ( 2 ; – 1 ) và vuông góc với đường thẳng y = 50% x – 3 có phương trình là :

Câu 18: 

Đường thẳng ( d ) với thông số góc dương, cắt trục hoành tại P ( – 3 ; 0 ) và cắt trục tung tại Q. sao cho diện tích quy hoạnh tam giác OPQ bằng 3 ( đvdt ) có phương trình là :

Câu 19: 

Hàm số y = x2 – 6 x + 3 đồng biến trên :

Câu 20: 

Parabol có đỉnh I ( 0 ; – 1 ) và đi qua điểm M ( 2 ; 3 ) có phương trình là :

Câu 21: 

Tọa độ giao điểm của parabol y = x2 – 2 x – 1 và đường thẳng y = 2 x + 4 là :

Câu 22: 

Tìm m để đồ thị hàm số y = x2 – 9 | x | cắt đường thẳng y = m tại bốn điểm phân biệt.

Câu 23: 

Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số :

Câu 24: 

Cho những hình vẽ sau : Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 a ) Hình vẽ nào là đồ thị của hàm số y = x2 – 4 x + 3 ? A. Hình 1 ; B. Hình 2 ; C. Hình 3 ; D. Hình 4. b ) Hình vẽ nào là đồ thị hàm số y = x2 – 4 | x | + 3 ? A. Hình 1 ; B. Hình 2 ; C. Hình 3 ; D. Hình 4. c ) Hình vẽ nào là đồ thị của hàm số y = | x2 – 4 x + 3 | ? A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3 D. Hình 4

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để download hướng dẫn 24 câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 10: Ôn tập chương 2 Hàm số bậc nhất và bậc hai file word, pdf hoàn toàn miễn phí.

Đánh giá bài viết