… · Với b = 0: Chọn a = 1 Þ Phương trình d: x 20-=. · Với b = –3a: Chọn a = 1, b = –3 Þ Phương trình d: xy370-+=. Câu 42. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng D: mxy4 … =, xmy:20D+-=. ĐS: m 2=- Câu 47. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng d: xy–5–20= và đường tròn (C): xyxy222480++ =. Xác định tọa độ các giao điểm A, B của đường tròn (C) … 0 Toạ độ của M là nghiệm của hệ: axbycbxayb13ì+=-í-=î Bình phương hai vế của từng phương trình rồi cộng lại và kết hợp với (*), ta được x2 + y2 = 9 Câu 16. Trong mặt phẳng với…

Bạn đang xem:

*
… 0AC x y. a. Vit phng trỡnh ng phõn giỏc trong ca gúc A. b. Hóy cho bit gc ta O nm trong hay nm ngoi ABC. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Created by Nguyễn Văn Rin Page 7 Vinh … thng phi vit di dng phng trỡnh tng quỏt. Created by Nguyễn Văn Rin Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Page 8 Người có học không phải là người biết nhiều mà là người biết rõ những … x y, : 4 5 0AC x y. Tỡm ta cỏc nh ca tam giỏc. Created by Nguyễn Văn Rin Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Page 12 Người có học không phải là người biết nhiều mà là người biết rõ…
*
… các mặt phẳng Oxy, Oyz, Ozx. Tìm tọa độ của các điểm M1’, M2’, M3’. Áp dụng cho M(–1,2,3). Bài 6: Cho điểm M có tọa độ (x; y; z). Tìm tọa độ của điểm: a/ N đối xứng với M qua mặt phẳng … tuyến của mp: 5x – 7y + 2z – 3 = 0 với các mặt phẳng tọa độ. Tìm giao điểm của mặt phẳng đã cho với các trục tọa độ. Bài 3: Lập phương trình tham số và tổng quát của đương thẳng d: a/ Đi qua … tiếp ΔABC. III/ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. A/ Phương trình của mặt phẳng. Bài 1: Lập phương trình tham số và tổng quát của mp(α) đi qua 3 đ A(2; –5; 1), B(3; 4; –2) C(0; 0; –1). Bài 2: Cho điểm…
*
… SƠ LƢỢC VỀ PHƢƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG Bằng cách đưa vào mặt phẳng một hệ trục tọa độ, mỗi vectơ, mỗi điểm trên mặt phẳng đó đều được xác định bởi một tọa độ xác định. Khi đó chúng … tượng hóa, ký hiệu hóa, tổng quát hóa trong cùng một bài toán. Sau khi học xong Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng, học sinh có thể – Dựa vào phương pháp tọa độ và một chút khôn khéo, sáng tạo … trong mặt phẳng tọa độ. – Xác định được điều kiện tương ứng trong các mối quan hệ giữa đường thẳng với đường tròn, đường thẳng với đường thẳng, – Giải các bài toán trong mặt phẳng bằng phương pháp…
*
*
… 3326;3134G Chuyên đề: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG 1 CHUYÊN ĐỀ PHƢƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG A. LÝ THUYẾT I. Tọa độ 1. Hệ trục toạ độ Oxy gồm ba trục Ox, Oy đôi một … với hệ tọa độ Oxy, cho hypebol có phương trình : 369422yx. a. Xác định tọa độ các đỉnh, tọa độ các tiêu điểm và tâm sai của hypebol. Chuyên đề: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG 6 … PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG 8 21. (Khối B _2009 ) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho đường tròn (C): (x 2)2+y2=4/5 và hai đường thẳng 1: x y=0, 2: x 7y=0. Xác định tọa độ tâm…
… thêm phần phƣơng pháp tọa độ trong mặt phẳng bao gồm: Phƣơng trình đƣờng thẳng, phƣơng trình đƣờng tròn, phƣơng trình đƣờng elip, để hoàn chỉnh phần phƣơng pháp tọa độ trong mặt Đây là … đƣa phần tọa độ trong mặt phẳng vào cuối lớp 10 (giảm nhẹ phần các đƣờng conic), đƣa phần dời hình, đồng dạng trong mặt phẳng vào đầu lớp 11 coi nhƣ kết thúc phần hình học phẳng (kết hợp hai … soạn bài giảng điện tử tuân theo chuẩn SCORM/AICC phần phương pháp tọa độ trong mặt phẳng- hình học 10 61 2.3. Kết hợp dạy học trực tuyến và dạy học trên lớp học truyền thống 63 2.3.1. Hoạt động…
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8

… · Với b = 0: Chọn a = 1 Þtrình d: x 20-=. · Với b = –3a: Chọn a = 1, b = –3 Þtrình d: xy370-+=. Câu 42.với hệOxy, cho đường thẳng D: mxy4 … =, xmy:20D+-=. ĐS: m 2=- Câu 47.với hệOxy, cho đường thẳng d: xy–5–20= và đường tròn (C): xyxy222480++ =. Xác địnhcác giao điểm A, B của đường tròn (C) … 0 Toạcủa M là nghiệm của hệ: axbycbxayb13ì+=-í-=î Bìnhhai vế của từngtrình rồi cộng lại và kếtvới (*), ta được x2 + y2 = 9 Câu 16.với…Bạn đang xem: Bài tập phương pháp tọa độ trong mặt phẳng … 0AC x y. a. Vit phng trỡnh ng phõn giỏcca gúc A. b. Hóy cho bit gc ta O nmhay nm ngoi ABC.Created by Nguyễn Văn Rin Page 7 Vinh … thng phi vit di dng phng trỡnh tng quỏt. Created by Nguyễn Văn RinPage 8 Người có học không phải là người biết nhiều mà là người biết rõ những … x y, : 4 5 0AC x y. Tỡm ta cỏc nh ca tam giỏc. Created by Nguyễn Văn RinPage 12 Người có học không phải là người biết nhiều mà là người biết rõ…… cácOxy, Oyz, Ozx. Tìmcủa các điểm M1’, M2’, M3’. Áp dụng cho M(–1,2,3).6: Cho điểm M có(x; y; z). Tìmcủa điểm: a/ N đối xứng với M qua… tuyến của mp: 5x – 7y + 2z – 3 = 0 với cácTìm giao điểm củađã cho với các trục3: Lậptrình tham số vàquát của đương thẳng d: a/ Đi qua … tiếp ΔABC. III/ MẶT PHẲNGKHÔNG GIAN. A/trình của1: Lậptrình tham số vàquát của mp(α) đi qua 3 đ A(2; –5; 1), B(3; 4; –2) C(0; 0; –1).2: Cho điểm…… SƠ LƢỢC VỀ PHƢƠNG PHÁP TỌA ĐỘMẶT PHẲNG Bằng cách đưa vàomột hệ trụcmỗi vectơ, mỗi điểm trênđó đều được xác định bởi mộtxác định. Khi đó chúng … tượng hóa, ký hiệu hóa,quát hóacùng mộttoán. Sau khi học xong, học sinh có thể – Dựa vàovà một chút khôn khéo, sáng tạo …- Xác định được điều kiện tương ứngcác mối quan hệ giữa đường thẳng với đường tròn, đường thẳng với đường thẳng, – Giải cáctoánbằngpháp…… 3326;3134G Chuyên đề: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘMẶT PHẲNG 1 CHUYÊN ĐỀ PHƢƠNG PHÁP TỌA ĐỘMẶT PHẲNG A. LÝ THUYẾT I.1. Hệ trục toạOxy gồm ba trục Ox, Oy đôi một … với hệOxy, cho hypebol cótrình : 369422yx. a. Xác địnhcác đỉnh,các tiêu điểm và tâm sai của hypebol. Chuyên đề: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘMẶT PHẲNG 6 … PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘMẶT PHẲNG 8 21. (Khối Bvới hệ toạOxy cho đường tròn (C): (x 2)2+y2=4/5 và hai đường thẳng 1: x y=0, 2: x 7y=0. Xác địnhtâm…… thêm phần phƣơngbao gồm: Phƣơng trình đƣờng thẳng, phƣơng trình đƣờng tròn, phƣơng trình đƣờng elip, để hoàn chỉnh phần phƣơngĐây là … đƣa phầnvào cuối lớp 10 (giảm nhẹ phần các đƣờng conic), đƣa phần dời hình, đồng dạngvào đầu lớp 11 coi nhƣ kết thúc phần hình học(kếthai … soạngiảng điện tử tuân theo chuẩn SCORM/AICC phầnhình học 10 61 2.3. Kếtdạy học trực tuyến và dạy học trên lớp học truyền thống 63 2.3.1. Hoạt động…Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8

Đánh giá bài viết