Dưới đây là nội dung trọn bộ 50 đề ôn tập môn Toán dành cho học viên lớp 8 tìm hiểu thêm và sử dụng nhằm mục đích giúp những em thực hành thực tế giải những dạng bài tập để củng cố và nâng cao kỹ năng và kiến thức đã học trong chương trình Toán 8 của THCS.

Đề ôn tập Toán lớp 8 số 1

Câu 1:

Cho: 50 đề ôn tập Toán lớp 8 cơ bản

Tính giá trị P = x + y + xy

Câu 2:

Giải phương trình:
50 đề ôn tập Toán lớp 8 cơ bản

( a, b, c là hằng số và đôi một khác nhau )

Câu 3:

Xác định các số a, b biết: 50 đề ôn tập Toán lớp 8 cơ bản

Câu 4:

Chứng minh phương trình : 2×2 – 4 y = 10 không có nghiệm nguyên .

Câu 5:

Cho tam giác ABC ; AB = 3AC. Tính tỷ số đường cao xuất phát từ B và C

Đề ôn tập môn Toán lớp 8 số 2

Câu 1:

Cho a, b, c thoả mãn: 50 đề ôn tập Toán lớp 8 cơ bản

Tính giá trị: 50 đề ôn tập Toán lớp 8 cơ bản

Câu 2:

Xác định a, b để f ( x ) = 6×4 – 7×3 + ax2 + 3 x + 2
Chia hết cho y ( x ) = x2 – x + b

Câu 3:

Giải phương trình :
a, ( x – 4 ) ( x – 5 ) ( x – 6 ) ( x – 7 ) = 1680 .
b, 4×2 + 4 y – 4 xy + 5 y2 + 1 = 0

Câu 4:

Tìm giá trị lớn nhất của phân số mà tử số là một số ít có 3 chữ số mà mẫu là tổng những chữ số của nó .

Câu 5:

Cho ABC cân tại A, trên AB lấy D, trên AC lấy E sao cho : AD = EC = DE = CB .
a, Nếu AB > 2BC. Tính góc A của ΔABC
b, Nếu AB < BC. Tính góc A của ΔHBC .

Đề ôn tập lớp 8 môn Toán số 3

Câu 1:

Phân tích thành nhân tử :
a, a3 + b3 + c3 – 3 abc
b, ( x – y ) 3 + ( y – z ) 3 + ( z – x ) 3

Câu 2:

a, Rút gọn A
b, Tìm A khi x = – 50%
c, Tìm x để 2A = 1

Câu 3:

Đề ôn tập môn Toán lớp 8_1

a, Cho x + y + z = 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của M = x2 + y2 + z2

b, Tìm giá trị lớn nhất của P = x / ( x + 10 ) 2

Câu 4:

a, Cho a, b, c > 0, CMR :

Đề ôn tập môn Toán lớp 8_2

b, Cho x, y 0 CMR :

Đề ôn tập môn Toán lớp 8_3

Câu 5:

Cho ∆ ABC đều có độ dài cạnh là a, lê dài BC một đoạn CM = a
a, Tính số đo những góc ∆ ACM
b, CMR : AM ┴ AB
c, Kéo dài CA đoạn AN = a, lê dài AB đoạn BP = a. CMR ∆ MNP đều .

Đề ôn tập môn Toán cho học sinh lớp 8 số 4

Câu 1:

Phân tích thành nhân tử :

Đề ôn tập toán lớp 8 số 4_1

Câu 2:

a, Cho a + b + c = 0, Tính giá trị của biểu thức :

Đề ôn tập toán lớp 8 số 4_3

b, Cho biểu thức :

 Đề ôn tập toán lớp 8 số 4_2

+ Rút gọn M
+ Tìm x € Z để M đạt giá trị nguyên .

Câu 3:

Đề ôn tập toán lớp 8 số 4_4

Câu 4:

a, Tìm giá trị nhỏ nhất của A = 2×2 + 2 xy + y2 – 2 x + 2 y + 1
b, Cho a + b + c = 1, Tìm giá trị nhỏ nhất
P. = a3 + b3 + c3 + a2 ( b + c ) + b2 ( c + a ) + c2 ( a + b )

Câu 5:

a, Tìm x, y, x € Z biết : x2 + 2 y2 + z2 – 2 xy – 2 y + 2 z + 2 = 0
b, Tìm nghiệm nguyên của PT : 6 x + 15 y + 10 z = 3

Câu 6:

Cho ∆ ABC, H là trực tâm, đường thẳng vuông góc với AB tại B, với AC tại C cắt nhau tại D .
a, CMR : Tứ giác BDCH là hình bình hành .
b, Nhận xét mối quan hệ giữa góc A và D của tứ giác ABDC .
Mời những bạn xem toàn full nội dung 50 bộ đề ôn tập Toán 8 trong file tải về không lấy phí dưới đây .

Link download miễn phí trọn bộ 50 đề ôn tập môn Toán lớp 8 hay nhất:

Ngoài ra những bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm những bộ đề ôn tập lớp 8 môn Toán cũng như những môn học khác được tổng hợp khá đầy đủ tại chuyên trang của chúng tôi .

Đánh giá bài viết