Theo thư viện số Actforlibraries, để hiểu về số 0 thì trước hết chúng ta phải hiểu về định nghĩa của một con số. Một con số đơn giản là đại diện cho những thứ có thể liệt kê số lượng (đại lượng) và chúng ta có thể thay đổi những thứ đó để thay đổi giá trị của chúng. Nhưng vậy thì tại sao số 0 vẫn là một con số?

Bởi xét theo định nghĩa này thì số 0 không liệt kê bất kể số lượng nào của một thứ bất kể, chính bới nó đơn thuần là không có gì. Tuy nhiên, tất cả chúng ta phải quan tâm rằng không có gì vẫn là một đại lượng đong đếm, bởi nó cho thấy giá trị của một thứ mà tất cả chúng ta đang đo lường và thống kê. Do vậy, trước hết tất cả chúng ta phải đi tới thống nhất rằng số 0 thực tiễn vẫn là một số lượng .

Tiếp theo, chúng ta phải tìm hiểu về số 0 theo nhiều cách tiếp cận. Chúng ta đều biết rằng, trong các bài học ở bậc phổ thông, bất kỳ số nào nhân với 0 cũng bằng 0, chúng ta cũng từng được học rằng một số được cộng 0 hoặc trừ 0 cũng bằng chính nó. Giờ đây, với mỗi đặc tính của con số sẽ luôn có một mô hình riêng. Chẳng hạn, chúng ta biết rằng nếu nhân một số với bất kỳ số nào lớn hơn số 1 thì sẽ được một số lớn hơn số đó, nếu trừ một số dương với một số hoặc cộng một số âm với một số thì sẽ nhận được một số có giá trị nhỏ hơn. Đồng thời, nếu dùng một số cộng với một số dương hoặc trừ một số âm thì kết quả sẽ cho ra số lớn hơn.

Giờ tới lượt tất cả chúng ta xem xét quy mô của phép chia. Có vẻ như mỗi lần tất cả chúng ta chia 1 số ít cho một số lượng gần hơn với số 0 thì sẽ được một số ít khác có đại lượng lớn hơn. Chẳng hạn 1/0, 25 hay 1/0, 5. Vấn đề là mỗi lần tất cả chúng ta tìm tới một số lượng tiệm cận với số 0 thì hiệu quả phép chia lại càng lớn hơn. Bởi vậy, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể giả định rằng bất kể số nào chia cho 0 cũng sẽ cho ra hiệu quả là vô cùng. Trong khi đó tất cả chúng ta không biết làm thế nào để có được số lượng tiệm cận ( gần ) với số 0 nhất, trong khi hiệu quả của những phép chia với những số lượng càng gần bằng số 0 thì càng lớn. Do vậy gần như không khi nào có phép toán thỏa đáng cho phép chia số 0, điều này tương thích đáp án vô cực mà tất cả chúng ta được học thời đại trà phổ thông .

Do đó, giờ đây chúng ta có thể hiểu rằng bất kỳ thứ gì chia cho 0 cũng có kết quả là vô cùng, trong đó chúng ta cần hiểu rằng vô cùng là giá trị không tuân theo bất kỳ một quy tắc toán học nào. Nếu dùng các phép cộng, trừ, nhân thì cũng đều có kết quả là chính nó. Nếu chia nó thì sẽ thu được một số vô cùng tiệm cận với số 0. Do đó, để dễ hình dung thì chúng ta có thể tạm kết luận vô cùng trong thực tế không phải là một con số cụ thể.

Một số người cho rằng, vô cùng không đại diện thay mặt cho một đại lượng, một đại lượng trong đó có giá trị vô cùng lớn. Tuy nhiên, theo lập luận của cá thể tác giả bài viết này thì nó vẫn là một đại lượng, tất cả chúng ta không hề làm gì để đổi khác giá trị của đại lượng này. Nếu tất cả chúng ta cộng, trừ, nhân nó với một số ít thì cũng sẽ được 1 số ít bằng chính nó ( vô cùng ). Nếu tất cả chúng ta chia nó với một số ít gì đó kiểu như vô cực ví dụ điển hình, tất cả chúng ta vẫn sẽ được một số lượng vô cực. Nếu bạn chia vô cực với một số ít nào đó, như đã đề cập ở trên, thì tác dụng vẫn là 0 hoặc vô cực. Chúng ta hoàn toàn có thể đạt đến vô cực nhưng không khi nào hoàn toàn có thể đổi khác giá trị của cô cực .
Do vậy, vô cực không tuân theo bất kể quy tắc đại số thường thì nào, còn phép chia cho 0 cũng không tuân theo quy tắc của đại số. Nếu nhìn theo hướng đó, tất cả chúng ta không hề sử dụng bất kể số lượng nào để chia cho 0 ( vì chúng không tuân theo quy tắc đại số thường thì ). Đây cũng chính là nguyên do mà tất cả chúng ta hoàn toàn có thể Tóm lại rằng bất kể số nào chia cho 0 cũng không có ý nghĩa và trọn vẹn không hề triển khai được .

Theo báo diễn đàn đầu tư

Đánh giá bài viết