zone of a sphere

zone of a sphere là gì? Ý nghĩa của từ zone of a sphere đới cầu

  • zone of a sphere là gì ?

  • Ý nghĩa của từ zone of a sphere là gì ?
  • zone of a sphere là gì trong toán học ?
  • zone of a sphere dịch
  • zone of a sphere dictionary
  • zone of a sphere là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ zone of a sphere trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ zone of a sphere trong toán học
  • zone of a sphere tiếng việt là gì ?
  • What is zone of a sphere in english ?