yield

yield là gì? Ý nghĩa của từ yield cho; tiến hành

  • yield là gì ?

  • Ý nghĩa của từ yield là gì ?
  • yield là gì trong toán học ?
  • yield dịch
  • yield dictionary
  • yield là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ yield trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ yield trong toán học
  • yield tiếng việt là gì ?
  • What is yield in english ?