yawing moment

yawing moment là gì? Ý nghĩa của từ yawing moment mômen đâo lại

  • yawing moment là gì ?

  • Ý nghĩa của từ yawing moment là gì ?
  • yawing moment là gì trong toán học ?
  • yawing moment dịch
  • yawing moment dictionary
  • yawing moment là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ yawing moment trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ yawing moment trong toán học
  • yawing moment tiếng việt là gì ?
  • What is yawing moment in english ?