x-rays

x-rays là gì? Ý nghĩa của từ x-rays tia x, tia rơn ghen

  • x-rays là gì ?

  • Ý nghĩa của từ x-rays là gì ?
  • x-rays là gì trong toán học ?
  • x-rays dịch
  • x-rays dictionary
  • x-rays là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ x-rays trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ x-rays trong toán học
  • x-rays tiếng việt là gì ?
  • What is x-rays in english ?