whirl

whirl là gì? Ý nghĩa của từ whirl chuyển động xoáy

  • whirl là gì ?

  • Ý nghĩa của từ whirl là gì ?
  • whirl là gì trong toán học ?
  • whirl dịch
  • whirl dictionary
  • whirl là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ whirl trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ whirl trong toán học
  • whirl tiếng việt là gì ?
  • What is whirl in english ?