warn

warn là gì? Ý nghĩa của từ warn báo trước lưu ý

  • warn là gì ?

  • Ý nghĩa của từ warn là gì ?
  • warn là gì trong toán học ?
  • warn dịch
  • warn dictionary
  • warn là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ warn trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ warn trong toán học
  • warn tiếng việt là gì ?
  • What is warn in english ?