vortical

vortical là gì? Ý nghĩa của từ vortical (thuộc) rôta, xoáy

  • vortical là gì ?

  • Ý nghĩa của từ vortical là gì ?
  • vortical là gì trong toán học ?
  • vortical dịch
  • vortical dictionary
  • vortical là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ vortical trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ vortical trong toán học
  • vortical tiếng việt là gì ?
  • What is vortical in english ?