vortex wake

vortex wake là gì? Ý nghĩa của từ vortex wake màng xoáy; màng rôta

  • vortex wake là gì ?

  • Ý nghĩa của từ vortex wake là gì ?
  • vortex wake là gì trong toán học ?
  • vortex wake dịch
  • vortex wake dictionary
  • vortex wake là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ vortex wake trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ vortex wake trong toán học
  • vortex wake tiếng việt là gì ?
  • What is vortex wake in english ?