vortex

vortex là gì? Ý nghĩa của từ vortex rôta, cái xoáy, dòng xoáy

  • vortex là gì ?

  • Ý nghĩa của từ vortex là gì ?
  • vortex là gì trong toán học ?
  • vortex dịch
  • vortex dictionary
  • vortex là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ vortex trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ vortex trong toán học
  • vortex tiếng việt là gì ?
  • What is vortex in english ?