vortex flow

vortex flow là gì? Ý nghĩa của từ vortex flow hh.dòng rôta

  • vortex flow là gì ?

  • Ý nghĩa của từ vortex flow là gì ?
  • vortex flow là gì trong toán học ?
  • vortex flow dịch
  • vortex flow dictionary
  • vortex flow là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ vortex flow trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ vortex flow trong toán học
  • vortex flow tiếng việt là gì ?
  • What is vortex flow in english ?