vinculum

vinculum là gì? Ý nghĩa của từ vinculum dấu gạch trên biểu thức

  • vinculum là gì ?

  • Ý nghĩa của từ vinculum là gì ?
  • vinculum là gì trong toán học ?
  • vinculum dịch
  • vinculum dictionary
  • vinculum là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ vinculum trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ vinculum trong toán học
  • vinculum tiếng việt là gì ?
  • What is vinculum in english ?