vibrate

vibrate là gì? Ý nghĩa của từ vibrate dao động, chấn động, rung động

  • vibrate là gì ?

  • Ý nghĩa của từ vibrate là gì ?
  • vibrate là gì trong toán học ?
  • vibrate dịch
  • vibrate dictionary
  • vibrate là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ vibrate trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ vibrate trong toán học
  • vibrate tiếng việt là gì ?
  • What is vibrate in english ?