vessel

vessel là gì? Ý nghĩa của từ vessel kỹ.tàu, thuyền

  • vessel là gì ?

  • Ý nghĩa của từ vessel là gì ?
  • vessel là gì trong toán học ?
  • vessel dịch
  • vessel dictionary
  • vessel là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ vessel trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ vessel trong toán học
  • vessel tiếng việt là gì ?
  • What is vessel in english ?