vertical plane

vertical plane là gì? Ý nghĩa của từ vertical plane mặt phẳng thẳng đứng

  • vertical plane là gì ?

  • Ý nghĩa của từ vertical plane là gì ?
  • vertical plane là gì trong toán học ?
  • vertical plane dịch
  • vertical plane dictionary
  • vertical plane là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ vertical plane trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ vertical plane trong toán học
  • vertical plane tiếng việt là gì ?
  • What is vertical plane in english ?