vertex of a cone

vertex of a cone là gì? Ý nghĩa của từ vertex of a cone đỉnh của một tam giác

  • vertex of a cone là gì ?

  • Ý nghĩa của từ vertex of a cone là gì ?
  • vertex of a cone là gì trong toán học ?
  • vertex of a cone dịch
  • vertex of a cone dictionary
  • vertex of a cone là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ vertex of a cone trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ vertex of a cone trong toán học
  • vertex of a cone tiếng việt là gì ?
  • What is vertex of a cone in english ?