vertex

vertex là gì? Ý nghĩa của từ vertex đỉnh; tv. thiên đỉnh

  • vertex là gì ?

  • Ý nghĩa của từ vertex là gì ?
  • vertex là gì trong toán học ?
  • vertex dịch
  • vertex dictionary
  • vertex là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ vertex trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ vertex trong toán học
  • vertex tiếng việt là gì ?
  • What is vertex in english ?