variate

variate là gì? Ý nghĩa của từ variate tk.biến ngẫu nhiên; đại lượng ngẫu nhiên

  • variate là gì ?

  • Ý nghĩa của từ variate là gì ?
  • variate là gì trong toán học ?
  • variate dịch
  • variate dictionary
  • variate là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ variate trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ variate trong toán học
  • variate tiếng việt là gì ?
  • What is variate in english ?