vapour tension

vapour tension là gì? Ý nghĩa của từ vapour tension sức căng của hơi

  • vapour tension là gì ?

  • Ý nghĩa của từ vapour tension là gì ?
  • vapour tension là gì trong toán học ?
  • vapour tension dịch
  • vapour tension dictionary
  • vapour tension là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ vapour tension trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ vapour tension trong toán học
  • vapour tension tiếng việt là gì ?
  • What is vapour tension in english ?