valuation ring

valuation ring là gì? Ý nghĩa của từ valuation ring vành định giá

  • valuation ring là gì ?

  • Ý nghĩa của từ valuation ring là gì ?
  • valuation ring là gì trong toán học ?
  • valuation ring dịch
  • valuation ring dictionary
  • valuation ring là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ valuation ring trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ valuation ring trong toán học
  • valuation ring tiếng việt là gì ?
  • What is valuation ring in english ?