validity

validity là gì? Ý nghĩa của từ validity tính có hiệu lực

  • validity là gì ?

  • Ý nghĩa của từ validity là gì ?
  • validity là gì trong toán học ?
  • validity dịch
  • validity dictionary
  • validity là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ validity trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ validity trong toán học
  • validity tiếng việt là gì ?
  • What is validity in english ?