vague

vague là gì? Ý nghĩa của từ vague mơ hồ, không rõ ràng

  • vague là gì ?

  • Ý nghĩa của từ vague là gì ?
  • vague là gì trong toán học ?
  • vague dịch
  • vague dictionary
  • vague là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ vague trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ vague trong toán học
  • vague tiếng việt là gì ?
  • What is vague in english ?