vacuum

vacuum là gì? Ý nghĩa của từ vacuum vl.Chân không

  • vacuum là gì ?

  • Ý nghĩa của từ vacuum là gì ?
  • vacuum là gì trong toán học ?
  • vacuum dịch
  • vacuum dictionary
  • vacuum là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ vacuum trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ vacuum trong toán học
  • vacuum tiếng việt là gì ?
  • What is vacuum in english ?