utilization

utilization là gì? Ý nghĩa của từ utilization sự sử dụng

  • utilization là gì ?

  • Ý nghĩa của từ utilization là gì ?
  • utilization là gì trong toán học ?
  • utilization dịch
  • utilization dictionary
  • utilization là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ utilization trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ utilization trong toán học
  • utilization tiếng việt là gì ?
  • What is utilization in english ?