utility

utility là gì? Ý nghĩa của từ utility ích lợi

  • utility là gì ?

  • Ý nghĩa của từ utility là gì ?
  • utility là gì trong toán học ?
  • utility dịch
  • utility dictionary
  • utility là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ utility trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ utility trong toán học
  • utility tiếng việt là gì ?
  • What is utility in english ?