unitary sampling

unitary sampling là gì? Ý nghĩa của từ unitary sampling sự lấy mẫu đơn

  • unitary sampling là gì ?

  • Ý nghĩa của từ unitary sampling là gì ?
  • unitary sampling là gì trong toán học ?
  • unitary sampling dịch
  • unitary sampling dictionary
  • unitary sampling là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ unitary sampling trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ unitary sampling trong toán học
  • unitary sampling tiếng việt là gì ?
  • What is unitary sampling in english ?