unitary basis

unitary basis là gì? Ý nghĩa của từ unitary basis cơ sở [unita đơn nguyên]

  • unitary basis là gì ?

  • Ý nghĩa của từ unitary basis là gì ?
  • unitary basis là gì trong toán học ?
  • unitary basis dịch
  • unitary basis dictionary
  • unitary basis là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ unitary basis trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ unitary basis trong toán học
  • unitary basis tiếng việt là gì ?
  • What is unitary basis in english ?