uniformizing

uniformizing là gì? Ý nghĩa của từ uniformizing gt.đơn trị hóa

  • uniformizing là gì ?

  • Ý nghĩa của từ uniformizing là gì ?
  • uniformizing là gì trong toán học ?
  • uniformizing dịch
  • uniformizing dictionary
  • uniformizing là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ uniformizing trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ uniformizing trong toán học
  • uniformizing tiếng việt là gì ?
  • What is uniformizing in english ?