uniformize

uniformize là gì? Ý nghĩa của từ uniformize gt.đơn trị hóa

  • uniformize là gì ?

  • Ý nghĩa của từ uniformize là gì ?
  • uniformize là gì trong toán học ?
  • uniformize dịch
  • uniformize dictionary
  • uniformize là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ uniformize trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ uniformize trong toán học
  • uniformize tiếng việt là gì ?
  • What is uniformize in english ?