uniformity

uniformity là gì? Ý nghĩa của từ uniformity tính đều; tính đơn trị

  • uniformity là gì ?

  • Ý nghĩa của từ uniformity là gì ?
  • uniformity là gì trong toán học ?
  • uniformity dịch
  • uniformity dictionary
  • uniformity là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ uniformity trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ uniformity trong toán học
  • uniformity tiếng việt là gì ?
  • What is uniformity in english ?