uniaxial

uniaxial là gì? Ý nghĩa của từ uniaxial đơn trục

  • uniaxial là gì ?

  • Ý nghĩa của từ uniaxial là gì ?
  • uniaxial là gì trong toán học ?
  • uniaxial dịch
  • uniaxial dictionary
  • uniaxial là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ uniaxial trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ uniaxial trong toán học
  • uniaxial tiếng việt là gì ?
  • What is uniaxial in english ?