undamped

undamped là gì? Ý nghĩa của từ undamped không tách dần

  • undamped là gì ?

  • Ý nghĩa của từ undamped là gì ?
  • undamped là gì trong toán học ?
  • undamped dịch
  • undamped dictionary
  • undamped là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ undamped trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ undamped trong toán học
  • undamped tiếng việt là gì ?
  • What is undamped in english ?