unbalanced moment

unbalanced moment là gì? Ý nghĩa của từ unbalanced moment mômen không cân bằng

  • unbalanced moment là gì ?

  • Ý nghĩa của từ unbalanced moment là gì ?
  • unbalanced moment là gì trong toán học ?
  • unbalanced moment dịch
  • unbalanced moment dictionary
  • unbalanced moment là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ unbalanced moment trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ unbalanced moment trong toán học
  • unbalanced moment tiếng việt là gì ?
  • What is unbalanced moment in english ?