ultrasonic

ultrasonic là gì? Ý nghĩa của từ ultrasonic vl.siêu âm

  • ultrasonic là gì ?

  • Ý nghĩa của từ ultrasonic là gì ?
  • ultrasonic là gì trong toán học ?
  • ultrasonic dịch
  • ultrasonic dictionary
  • ultrasonic là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ ultrasonic trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ ultrasonic trong toán học
  • ultrasonic tiếng việt là gì ?
  • What is ultrasonic in english ?