twist

twist là gì? Ý nghĩa của từ twist xoắn; kỹ. bước của đỉnh ốc

  • twist là gì ?

  • Ý nghĩa của từ twist là gì ?
  • twist là gì trong toán học ?
  • twist dịch
  • twist dictionary
  • twist là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ twist trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ twist trong toán học
  • twist tiếng việt là gì ?
  • What is twist in english ?