turnover

turnover là gì? Ý nghĩa của từ turnover vòng quay, sự tròn xoay

  • turnover là gì ?

  • Ý nghĩa của từ turnover là gì ?
  • turnover là gì trong toán học ?
  • turnover dịch
  • turnover dictionary
  • turnover là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ turnover trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ turnover trong toán học
  • turnover tiếng việt là gì ?
  • What is turnover in english ?