turn

turn là gì? Ý nghĩa của từ turn quay, mở, vặn; trở thành

  • turn là gì ?

  • Ý nghĩa của từ turn là gì ?
  • turn là gì trong toán học ?
  • turn dịch
  • turn dictionary
  • turn là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ turn trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ turn trong toán học
  • turn tiếng việt là gì ?
  • What is turn in english ?