turbulent motion

turbulent motion là gì? Ý nghĩa của từ turbulent motion chuyển động xoáy

  • turbulent motion là gì ?

  • Ý nghĩa của từ turbulent motion là gì ?
  • turbulent motion là gì trong toán học ?
  • turbulent motion dịch
  • turbulent motion dictionary
  • turbulent motion là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ turbulent motion trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ turbulent motion trong toán học
  • turbulent motion tiếng việt là gì ?
  • What is turbulent motion in english ?