turbulence

turbulence là gì? Ý nghĩa của từ turbulence giác loạn

  • turbulence là gì ?

  • Ý nghĩa của từ turbulence là gì ?
  • turbulence là gì trong toán học ?
  • turbulence dịch
  • turbulence dictionary
  • turbulence là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ turbulence trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ turbulence trong toán học
  • turbulence tiếng việt là gì ?
  • What is turbulence in english ?