turbine

turbine là gì? Ý nghĩa của từ turbine kỹ.tuabin

  • turbine là gì ?

  • Ý nghĩa của từ turbine là gì ?
  • turbine là gì trong toán học ?
  • turbine dịch
  • turbine dictionary
  • turbine là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ turbine trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ turbine trong toán học
  • turbine tiếng việt là gì ?
  • What is turbine in english ?