tunnel

tunnel là gì? Ý nghĩa của từ tunnel đường hầm, ống

  • tunnel là gì ?

  • Ý nghĩa của từ tunnel là gì ?
  • tunnel là gì trong toán học ?
  • tunnel dịch
  • tunnel dictionary
  • tunnel là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ tunnel trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ tunnel trong toán học
  • tunnel tiếng việt là gì ?
  • What is tunnel in english ?