tube noise

tube noise là gì? Ý nghĩa của từ tube noise nhiễu của đèn

  • tube noise là gì ?

  • Ý nghĩa của từ tube noise là gì ?
  • tube noise là gì trong toán học ?
  • tube noise dịch
  • tube noise dictionary
  • tube noise là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ tube noise trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ tube noise trong toán học
  • tube noise tiếng việt là gì ?
  • What is tube noise in english ?