tube

tube là gì? Ý nghĩa của từ tube ống

  • tube là gì ?

  • Ý nghĩa của từ tube là gì ?
  • tube là gì trong toán học ?
  • tube dịch
  • tube dictionary
  • tube là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ tube trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ tube trong toán học
  • tube tiếng việt là gì ?
  • What is tube in english ?