truss

truss là gì? Ý nghĩa của từ truss Cơ.dàn, khung; bó, chùm

  • truss là gì ?

  • Ý nghĩa của từ truss là gì ?
  • truss là gì trong toán học ?
  • truss dịch
  • truss dictionary
  • truss là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ truss trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ truss trong toán học
  • truss tiếng việt là gì ?
  • What is truss in english ?