trinomial equation

trinomial equation là gì? Ý nghĩa của từ trinomial equation phương trình tam thức

  • trinomial equation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ trinomial equation là gì ?
  • trinomial equation là gì trong toán học ?
  • trinomial equation dịch
  • trinomial equation dictionary
  • trinomial equation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ trinomial equation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ trinomial equation trong toán học
  • trinomial equation tiếng việt là gì ?
  • What is trinomial equation in english ?